Styrelsen

En jägare ångrar aldrig ett olossat skott

Styrelsen för Älgskötselområdet 2019-2020

Ordförande:    Martin Zwahlen

Sekreterare:   Lars-Erik Granbacka

Kassör:            Maria Ljung/ Vestin

Övriga ledamöter: 

Bengt Norberg

Mikael Vestin

Birger Carlqvist

Christer Backlund

Magnuis Söderberg

Styrelse supleanter:   

Ulf Göransson

Sven-Ingvar Wikström

Revisorer:

Peter Hammar

Per Bergvall

Revisor supleant:

Ingen vald

Valberedning:

Sverker Björnhage

Kurt Edblad

H-G Söderberg, Sammankallande

ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

HÅSJÖ-RAGUNDA

Copyright ® 2010 Håsjö-Ragunda storlicens          mail: info@hrsl.se